W kontekście spraw o podział majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość niezwykle istotne dla Klientów Kancelarii określenie wartości tejże nieruchomości oraz związane z tym koszty postępowania sądowego.

Wycena nieruchomości przy podziale majątku zależy od tego kto dokonuje oszacowania wartości nieruchomości.

W przypadku, gdy zlecamy prywatnie wycenę nieruchomości nie da się udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytanie o koszty wyceny nieruchomości. Na cenę operatu wpływa wiele czynników oraz to, że rzeczoznawcy majątkowi nie posługują się narzuconym odgórnie cennikiem. To rynek dyktuje ich ceny. Zatem ceny mogą być różne. Warto zbadać rynek przed wyłonieniem wykonawcy tak by wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Za standardową wycenę domu, mieszkania zapłacimy najczęściej kilkaset złotych. Warto wskazać, że ceny usług rzeczoznawców są często niższe w większych miastach, gdzie jest większa konkurencja i większa baza porównawcza.

Jeśli chodzi o wycenę nieruchomości przez biegłego sądowego to sprawa jest już bardziej oczywista, bo wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów.

Zgodnie z przepisami za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego sądowego z zakresu szacowania wartości nieruchomości należy się stawka od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Aktualna wysokość kwoty bazowej wynosi 1.789,42 złote. Zatem stawka godzinowa pracy biegłego wynosi od 22,90 zł do 32,39 złotych.

Inne stawki uzyskują biegli z tytułami naukowymi lub tytułami w zakresie sztuki. Profesor ma stawkę 70,32 złotych, doktor habilitowany 55,11 złotych, doktor 45,63 złotych.

Jeżeli wycena ma złożony charakter to Sąd może ją podwyższyć o 50% stawki, ale tylko w sytuacji, gdy biegły pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej 5 lat.

Ponadto, biegłemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu do sądu oraz zwrot poniesionych wydatków, niezbędnych do wydania opinii.