Adwokat PRO Bono Zielona Góra

Pro Bono

Kierując się wartościami na których opiera się Adwokatura Polska, jak również realizując ustawowe zadanie  udzielania pomocy prawnej Kancelaria włącza się aktywnie w nurt świadczenia porad prawnych pro bono. Kancelaria uczestniczy w organizowanej corocznie przez Naczelną Radę Adwokacką akcji „Adwokaci pro bono”.

Bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji finansowej, bądź osobistej, jak również dla instytucji non profit, udzielane są w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie spotkanie możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Adwokat Marta Izydorczyk współpracuje z Lubuskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Kobiet BABA. W ramach współpracy pełni cotygodniowe dyżury prawne w siedzibie Stowarzyszenia.