Prawo pracy adwokat Zielona Góra

Prawo pracy

Kancelaria doradza Klientom przy tworzeniu i rozwiązywaniu umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło. W ramach współpracy sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, o zakazie konkurencji i inne umowy związane z prawem pracy.

Mocną stroną Kancelarii jest praktyka procesowa z zakresu prawa pracy. Prowadzimy postępowania przed Sądami powszechnymi.
Nasze doświadczenie obejmuje uczestniczenie w sporach o wynagrodzenie, odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing czy dyskryminację.

Prowadzimy wszelkie sprawy przed organami emerytalno-rentowymi tj. ZUS, KRUS dążąc do uzyskania przez klienta danego świadczenia (emerytury, renty, zasiłku, odszkodowania za wypadek przy pracy). Gdy zachodzi taka potrzeba wnosimy odwołania od decyzji organów emerytalno-rentowych i reprezentujemy klientów przed sądem.

Reprezentujemy klientów w sporach pracowniczych zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Przede wszystkim spory te dotyczą roszczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem istnienia stosunku pracy.

Jeżeli jest to możliwe i klient się na to zgodzi proponujemy (z uwagi na szybsze zakończenie sporu) przeprowadzenie negocjacji lub mediacji z drugą stroną sporu (pracownikiem / pracodawcą).

Przy świadczeniu pomocy prawnej w razie potrzeby korzystamy również z pomocy innych specjalistów z zakresu innych dziedzin wiedzy tj. księgowość (kadry i płace), bhp, medycyny.