W celu uniknięcia nieporozumień i konfliktów, osoby planujące przekazanie darowizny powinny skonsultować się z adwokatem.

Windykacja należności przez adwokata to kompleksowy proces, który obejmuje negocjacje, interwencję sądową i ścisłą współpracę z klientem w celu optymalnego zabezpieczenia interesów wierzyciela.

Jak długo trwa proces rozwodowy?

W Polsce, taki proces rozwodowy może trwać przeciętnie od kilku miesięcy (9-14 miesięcy) do nawet kilku lat. W przypadkach, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, zawiera spory alimentacyjne czy dotyczące opieki nad dziećmi, czas trwania znacznie może się wydłużyć.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci w osiągnięciu zrównoważonego i korzystnego rozwiązania dla Ciebie i Dziecka

O co pyta Sąd w sprawie o rozwód

Wprowadzenie do procesu rozwodowego wymaga nie tylko wiedzy prawnej, ale także empatii i zrozumienia dla klientów. Rozstanie się to trudna droga, a nasza prawnicza ekspertyza ma na celu uczynienie jej jak najbardziej znośną. W najnowszym wpisie na naszej stronie prawniczej zgłębimy kluczowe aspekty związane z rozwodem.

O co pyta Sąd na sprawie o alimenty?

https://kancelariaizydorczyk.pl/wp-content/uploads/2024/01/O-co-pyta-Sad-w-sprawie-o-alimenty.mp4 Rozprawy sądowe dotyczące alimentów na dziecko mogą być trudne i emocjonalnie obciążające. Dlatego zrozumienie, jakie pytania mogą zostać zadane, może pomóc w lepszym...

Wymogi formalne wniosku o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku wspólnego, tak jak każde pismo procesowe, powinien zawierać: Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestnika. Oznaczenie rodzaju pisma. Osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie...

Kiedy członek zarządu spółki nie odpowiada za jej długi?

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że: we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości , lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o...