prawo cywilne adwokat

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwalają na skuteczne zabezpieczenie interesów prawnych Klientów.

Prawo rzeczowe

Kancelaria oferuję pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań sądowych dotyczących ochrony własności, użytkowania wieczystego, zasiedzenia, służebności, użytkowania. Doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach, a także przygotowywanie projektów i negocjowanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, oddawania nieruchomości do używania, w tym najmu i dzierżawy.

Prawo zobowiązań

Zespół kancelarii świadczy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów takich jak m.in. umowa dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, darowizny. Ponadto prowadzimy postępowania sądowe związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, z czynami niedozwolonym, sprawy o zapłatę oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sprawy spadkowe

Kancelaria prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu spraw pozwalają na skuteczne zabezpieczenie interesów prawnych Klientów.

Porady prawne

Kancelaria udziela porad prawnych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.