Rozprawa rozwodowa to proces, w trakcie którego sąd bada wszelkie istotne kwestie związane z małżeństwem i podejmuje decyzje dotyczące rozwiązania związku.

Sąd zazwyczaj pyta o przyczyny decyzji o rozwodzie.

Jeśli para ma dzieci, sąd będzie zadawał pytania dotyczące opieki nad dziećmi. Obejmuje to kwestie fizycznej opieki, współdecydowania o sprawach związanych z dziećmi, ustalanie czasu spędzanego z dziećmi przez każdego z rodziców, oraz wsparcie finansowe dla dzieci (alimenty).

Sąd pyta, czy jedno z małżonków planuje zmienić miejsce zamieszkania po rozwodzie, szczególnie jeśli wpływa to na umożliwienie współdecydowania o sprawach związanych z dziećmi.

Sąd zwraca uwagę na dobro dzieci i może pytać o to, w jaki sposób strony planują zadbać o ich dobrostan emocjonalny i fizyczny po rozwodzie.

Ważne jest, aby przed rozprawą rozwodową dobrze przygotować się i skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodziny, aby zrozumieć, jakie kwestie mogą być istotne w danej jurysdykcji i jak najlepiej reprezentować swoje interesy.