Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską.

Rodzic dziecka pod którego pieczą się ono znajduje, nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę.

W przypadku braku takiej zgody konieczne jest uzyskanie zastępczej zgody tj. orzeczenia sądu opiekuńczego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. III CRN 19/85).