Przed wytoczeniem procesu o zapłatę warto doręczyć dłużnikowi ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty. Po pierwsze istnieje szansa, że być może dłużnik jednak zapłaci. Po drugie wezwanie nierzetelnego kontrahenta do zapłaty w sposób ewidentny informuje go, o tym, że niewątpliwie jesteśmy zainteresowani dochodzeniem należności. Innym powodem stosowania wezwań do zapłaty są przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli pozwany nie dał powodu do wytoczenia powództwa, a przy pierwszej czynności procesowej uznał powództwo to sąd może zasądzić koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego mimo tego, że to powód wygrał sprawę. Wzór jak powinno wyglądać przedsądowe wezwanie do zapłaty znajduje się poniżej.

Jeżeli zależy Ci na tym, żeby zrobić na dłużniku wrażenie, możesz zlecić mi przygotowanie i wysłanie takiego wezwania w Twoim imieniu. Wezwanie do zapłaty sporządzone przez kancelarię adwokacką będzie jasnym sygnałem dla dłużnika, że jesteś w kontakcie z podmiotem, który pomoże Ci sądownie dochodzić należności i że dalsze przeciąganie terminu płatności nie wchodzi w grę.