Prezydent Andrzej Duda w grudniu 2016 roku podpisał tzw. Ustawę dezubekizacyjną. Rząd szacuje, że obniżonych zostanie co najmniej 18 tys. Emerytur policyjnych, 4 tys. Policyjnych rent inwalidzkich i 9 tys. Rent rodzinnych. Ustawa oprócz policjantów dotyczy również funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Należy pamiętać, że ważny jest okres, w którym dana osoba pełniła służbę – jeżeli było to przed dniem 1 sierpnia 1990 roku to osoba taka została objęta działaniem ustawy.

Od 1 października 2017 roku tysiące emerytowanych funkcjonariuszy będzie miało obniżone emerytury, wystarczy, że choć przez chwilę pracowali w organach bezpieczeństwa PRL.

LICZY SIĘ CZAS

Odwołanie trzeba złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Dopiero po odwołaniu w terminie sprawa zostanie skierowana do Sądu Okręgowego Pracy w Warszawie. Sąd zwróci się do IPN o przesłanie akt osobowych i na tej podstawie dokona rozstrzygnięcia – czy decyzja była słuszna, czy nie.

Alternatywą jest tzw. Abolicja Błaszczaka. Wniosek w tym zakresie może okazać się skuteczny w przypadku osób z krótkim stażem pracy w dawnym systemie, co w rzeczywistości może oznaczać lata 1984-1985.

Zapraszam wszystkich, którzy otrzymali decyzję o kontakt z kancelarią. W ramach mojej oferty zapewniam Państwu kompleksową analizę decyzji emerytalnej lub rentowej, porady prawne, pomoc w sporządzeniu odwołania do sądu lub stosownego wniosku do MSWiA i reprezentację w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami rentowymi.