Informuję, że Kancelaria podpisała umowę na świadczenie pomocy prawnej w ramach punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych w Krośnie Odrzańskim.

NPP w Krośnie Odrzańskim zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Piastów 10B, pokój nr 015  na parterze budynku, tel. 68 383 02-91 i jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 13:00- 17:00 i wtorki, środy i piątki w godzinach 11:00-15:00.

Adwokat Marta Izydorczyk-Szpejda dyżuruje w krośnieńskim punkcie raz w tygodniu.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.