1. Poprawnie napisz i wnieś pozew o rozwód.

Poprawnie sformułowany pozew zawierający wszystkie niezbędne cechy pisma procesowego i załączniki jest podstawą szybkiego i sprawnego postępowania. Powód może ściągnąć wzór pozwu rozwodowego z Internetu bądź skorzystać z pomocy profesjonalisty.

  1. Nie zapomnij uiścić opłaty sądowej przed wniesieniem pozwu do sądu.

Jeżeli opłata sądowa nie została uiszczona przy wniesieniu pozwu, sąd wzywa o uiszczenie opłaty – co oznacza wydłużenie postępowania.

  1. Nie wnoś o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych powód musi dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym. Sąd przed merytorycznym rozpoznaniem pozwu i wyznaczeniem terminu rozprawy rozwodowej bada zasadność wniosku o zwolnienie z kosztów, co niewątpliwie wydłuża postępowanie rozwodowe.

  1. Ustal ze współmałżonkiem wolę i warunki rozwiązania małżeństwa.

Zgodne żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód znacznie przyspiesza postępowanie.

  1. Nie wnoś o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Sprawy rozwodowe, w których małżonkowie dochodzą winy drugiej strony ciągną się przez długie lata.  Przy rozwodzie z orzekaniem o winie trudniej jest cokolwiek przewidzieć.

  1. Nie dokonuj w tym samym postępowaniu podziału majątku.

Podział majątku można przeprowadzić w osobnym postępowaniu przed sądem lub w przypadku zgody między stronami dokonać tego podziału u notariusza.