Alimenty to środki finansowe służące zaspokojeniu potrzeb rodziny. Obowiązek alimentacyjny obciąża w pierwszej kolejności rodziców dziecka, a dopiero w dalszej kolejności pozostałą rodzinę m.in. dziadków. W każdej sprawie o alimenty najważniejsze jest zgromadzenie dowodów pozwalających określić wysokość świadczeń – wysokość uzasadnionych potrzeb małoletniego skonfrontowanych z możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego.

Należy pamiętać o tym, że osoba uprawniona do uzyskania alimentów zakładając sprawę w sadzie nie ponosi opłaty sądowej. Opłatę sądową w sprawach o alimenty ponosi jedynie osoba domagająca się ich uchylenia lub obniżenia.

Opłata sądowa w sprawach o uchylenie alimentów zależy od kwoty orzeczonych miesięcznych alimentów, którą mnożymy przez liczbę miesięcy w roku (np. 500 złotych x 12 miesięcy) a następnie obliczamy 5% tej kwoty (6000 złotych x 5%=300 złotych).

Opłata sądowa w sprawach o obniżenie alimentów zależy od kwoty o którą chcemy obniżyć alimenty np. alimenty zasądzone w wysokości 1000 złotych miesięcznie chcemy obniżyć do kwoty 600 złotych miesięcznie to 400 złotych różnicy należy pomnożyć przez liczbę miesięcy w roku (np. 1000złotych – 600 złotych = 400 złotych, 400 złotych x 12 miesięcy= 4800 złotych), a następnie obliczamy 5% tej kwoty (4800 złotych x 5%= 240 złotych).

Alimenty w wysokości orzeczonej wyrokiem sądu mogą być obniżone lub podniesione w przypadku zmiany okoliczności istniejących w chwili wydawania tego orzeczenia.

W każdej takiej sprawie konieczne jest wykazanie zmiany okoliczności, np. po stronie zobowiązanego: utrata dobrze płatnej pracy, pogorszenie stanu zdrowia, narodziny kolejnego dziecka, a po stronie uprawnionego: pogorszenie stanu zdrowia, nowe wydatki.

Proces o alimenty często wzbudza wiele emocji po obu stronach postępowania. Udział adwokata często zdejmuje z barków stres z tym związany.

Co gdy zobowiązany do alimentów rezygnuje z pracy?

Najbardziej pożądane jest z punktu widzenia dochodzenia alimentów w imieniu uprawnionego gdy osoba zobowiązana do alimentów jest zatrudniona na umowę o pracę. Wówczas by wykazać możliwości majątkowe i zarobkowe tej osoby wystarczy zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia zobowiązanego. W przypadku rezygnacji z takiego zatrudnienia – w celu realizacji strategii procesowej – co jest często spotykane w toku spraw o alimenty – wykazanie możliwości majątkowych i zarobkowych jest utrudnione – ale nie niemożliwe.

Trzeba wówczas wykazać, że zobowiązany do alimentów nie wykorzystuje swoich możliwości majątkowych i zarobkowych – tj. nie podejmuje pracy mimo dobrego stanu zdrowia, wieku, kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia. Dobrze jest wówczas również skorzystać z pomocy adwokata, który wskaże dalsze sposoby działania.