Zasiedzenie – przebieg postępowania

Odpowiedni wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy zainteresowany.Uczestnikami postępowania w tym przypadku będą wszyscy, których wynik sprawy może dotyczyć. Będą to zatem m.in. dotychczasowi właściciele, lub osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe ograniczone na...

Jak odrzucić spadek

W prawie polskim wyróżnia się dwie formy przyjęcia spadku: przyjęcie proste– spadek zostaje przyjęty w całości, a za długi spadkowe odpowiadamy bez ograniczeń, również swoim majątkiem osobistym; przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza– za długi spadkowe odpowiadamy...

Ile kosztuje wycena nieruchomości

W kontekście spraw o podział majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość niezwykle istotne dla Klientów Kancelarii określenie wartości tejże nieruchomości oraz związane z tym koszty postępowania sądowego. Wycena nieruchomości przy podziale majątku zależy od tego kto...
Dziecko w sądzie

Dziecko w sądzie

Czy niepełnoletnie dziecko może być przesłuchiwane w Sądzie? Sprawy rozwodowe, a także sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi często wiążą się ze sporym ładunkiem emocji. Sąd staje przed trudnym zadaniem, bo w razie sporu pomiędzy rodzicami, trzeba...
Przestępstwo niealimentacji

Przestępstwo niealimentacji

W życiu skutecznie weszły przepisy, które powodują, że obecnie nie trzeba już wykazywać, że dłużnik nie wywiązuje się ze swojego obowiązku w sposób uporczywy. To kluczowe słowo, które w poprzednim stanie prawnym powodowało, że aby uniknąć odpowiedzialności karnej...
Równy obowiązek opieki dzieci nad rodzicami

Równy obowiązek opieki dzieci nad rodzicami

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych między rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zrachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne. Stosownie do art. 87 kodeksu rodzinnego rodzice i dzieci obowiązani są...
Dlaczego warto być oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej?

Dlaczego warto być oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej?

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego.  Aby zostać oskarżycielem posiłkowym należy do czasu rozpoczęcia przewodu...
Zmiany w KSH

Zmiany w KSH

W dniu 1 marca 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie KSH przewidziane w ramach Pakietu MŚP. Nowelizacja KSH wprowadza szereg bardzo ważnych zmian w prawie spółek, dotyczących zarówno spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych. Jedna z najistotniejszych zmian...